Terek Man

если в течении 3х минут вы не найдете свой файл и не скачаете его бесплатно, то вы можете закрыть этот сайт и забыть про него. но если произойдет обратное, то в будущем вы будете скачивать файлы только с этого сайта. договорились?

ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Мен ватанга кайтаман бир кун! Сен — хаста бадан! Таъкид билан атайди отин. Энди сени тинглайман факат. Ищите, смотрите, скачивайте видео — все это бесплатно и на большой скорости.

Добавил: Dokasa
Размер: 17.14 Mb
Скачали: 82075
Формат: ZIP архив

Ёвузлик — устун, Эл туткун. Улганнинг устига тепгандек нечун- Сунгги овунчимга урарлар кафан.

Узтоз ва мураббийлар ҳақида шеърлар

Борликни босганда каро тун Багримга отилиб кирган ой- Кандайлар хаёлсан мен учун, Гох армон, гох ором, гох орой…. Огрикли сурок, Кадамлар товуши коришик тахкир…. Денгизга ташлайман Кузимни, Денгизга айтаман Сузимни Денгизга отаман узимни.

Хар нигох икболдан бергандек нишон Она мехри билан калкдим оёкка.

Хазон умрим казонлари тушалди, Алам тоши эзган кунглим бушалди. Гулдек умрингизни кулгу айламанг! Элда бардош тош эрурса хам ушалгай кун етиб, Ёвни даф этмак каби туйгу билан туйгу келар. Олам унга бепарво, сен хам бокма бепарво, Ушалмаган армонни кора босар, коракош.

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий: Бугун биров англамайди сузингни. Унинг розилиги деб шамол мисол югургин. Калбим хамон урмокда тугён… Шуни кутганмидинг мендан онажон? Талпиндим бир ажиб иликлик томон, Талпиндим такдирдан бехабар, бегам.

  ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ МАРУСЯ ЗАВЯЗАЛА СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Не эди достон, багирда булмаса ошуфта дил, Тулгониб ошуфта дилда уйнаган тугён киёс.

Навигация по записям

Гох маглуб булади жангга кирган он- Баттол ганимга хам курсатиб шафкат…. Дайди ит бошига хумо кунибди…. Аламлар зуридан дийдалар котди, Рухга жо орзулар колди армонда.

Бир туда кизил ит турди кошида, Юрса — юрди, хурса-хурди кошида. Ёмгир ёгар юракни эзиб, Бу дилдаги армонни сезиб. Tasirli sher Сирож Бобур Кон булиб оккаймиди кузларимнинг пардаси Зорук хскида гохи ошкор, гоки пинкон ёндирмаса. По актуальности По просмотрам По рейтингу По дате По названию. Минг азоб берсада тикан. Дополнительную юайлай, в том числе об управлении файлами cookie, можно найти здесь: Саклаб куксим аро мехрини факат.

Товонин конларга ботириб хамон- Хайкаллар юрибди Узбекистонда.

Тог малагин сен каби калби эркин куш эди, Кузлари кузларингдай, комати заб хуш эди, Ширин такаллумидан ошик дил бехуш эди, Нахот уша курганим руё эди, туш эди… Энди холим не кечар, Оху, Оху, Охужон, Кунгил кайдан сув ичар, Оху, Оху, Охужон!

Тош-бежон, Йиллар утган сайин нурайберади. Сиздан калбим наволари минг ургилсин, Хакижа армон билан келдим кошингизга… Тоглар, менга берсангиз бас юрагингиз!

  ДЖЕМС РОЛЛИНС СЕРИЯ ВОЙНА ВЕДЬМ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Эркак она пойидан истар жаннат, Эр босган из аёлига кифоят! Буйин эгиб турасиз, Дард чекасиз, турли режа курасиз… Биз на ота, на заган, на зер булдик.

Xurshid Davron. Muhabbat haqida she’rlar (I) | Xurshid Davron kutubxonasi

Гохи хибсу,гохи кувгин… Хасрат оташида ёндим, Юрт адоси, эрк гадоси, Кон багирдин сухандирман. Айкирган шоирлар султони кайда, Ялокдан бош узмас, имкони кайда, Дард — никоб, шпърлар — никоб,имони кайда… Сотилмаган киминг колди, Туркистон!

Халким куз очгунча фарёд этарман, Небилай,у кунга качон етарман, Такдирим шу экан энди нетарман… Эй дунё,мен сенга бегона булдим. Хаёл тупрок узра кезиб жим- Канотларнинг шаклин чизади.